Som k dispozícii Bohu?

Som k dispozícii Bohu?

Modlitbu staručkého Simeona („teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji“) si Cirkev osvojila a denne sa ju modlia (nielen) zasvätené osoby v breviári počas poslednej modlitby pred spánkom – kompletória. V starcovom živote nastáva večer. Simeonov život sa úspešne dovŕšil, naplnil svoje poslanie a teraz sa s vďakou odovzdáva svojmu Pôvodcovi. Simeonov život by mal byť obrazom nášho dňa. Aby sa […]

Nemáme málo, akurát málo vnímame, čo sme dostali

Nemáme málo, akurát málo vnímame, čo sme dostali

Ako chlapec som chcel počuť, ako sa spovedajú iní. Nie zo zvedavosti, ale aby som sa porovnal, či to robím dobre. Alebo počul modlitbu tých, ktorí sú Bohu naozaj blízki, aby som sa poučil. Dnes máme mimoriadnu príležitosť vypočuť si modlitbu samého Ježiša. Čím sa vyznačovala? Ježiš pri modlitbe žasol a ďakoval… Následne vyzval svojich k podobnému […]

Namiesto zlomenosti majme vieru

Namiesto zlomenosti majme vieru

Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ […]

#ziveslovo 29.6.2022

#ziveslovo 29.6.2022

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, […]

#ziveslovo 29.5.2022

#ziveslovo 29.5.2022

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja […]

#ziveslovo 29.4.2022

#ziveslovo 29.4.2022

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, […]

#ziveslovo 29.3.2022

#ziveslovo 29.3.2022

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: […]

#ziveslovo 29.1.2022

#ziveslovo 29.1.2022

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+