Náš Boh pracuje bez hluku, no nezlomne

Náš Boh pracuje bez hluku, no nezlomne

Predniesol im aj iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ . K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: "Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? On im vravel: "To urobil nepriateľ." Sluhovia mu povedali: "Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?" On odpovedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly." Predniesol im ešte iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch." Ďalšie podobenstvo im povedal: "Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí." Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: "Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta." Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!"

Mt 13, 24 – 43

Náš Boh nie je perfekcionista. Nemalo by to platiť aj o jeho deťoch? Veď tí, čo večne žiadajú poriadok, viac pošliapu, ako zachránia. Náš Boh pracuje bez hluku, no nezlomne ako kvas. Riadi sa heslom: Nič nasilu. Nejde mu o predčasne vyčistené pole ani o najväčšie semená. Je Bohom malých vecí, ktoré dokáže robiť každý. Tých, na ktoré mocní tohto sveta neletia. No práve tie prerastú všetku ich burinu. Ježiš svedčí o tom, že to diabol primiešava do pozemského dobra svoje často na chlp podobné zlo. No podľa evanjelia môže dobro rásť aj tak, lebo Boh ho vie vyťažiť i zo zla. Božské dobro, ktorému poslúži aj to najväčšie zlo.

TIP NA DNES:

Zoči-voči nejakému zlu sa pokúsim nezľaknúť a budem pokračovať v robení malých vecí. S láskou…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00