Naše plány sú prchavé, no Božie slovo nepominie

Naše plány sú prchavé, no Božie slovo nepominie

A povedal im podobenstvo: "Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

Lk 21, 29 – 33

Tak radi by sme mali pod kontrolou budúcnosť, radi by sme ovplyvňovali to, čo sa má stať, alebo by sme o tom aspoň včas chceli vedieť. Avšak budúcnosť nie je v našich rukách. V našich rukách je iba prítomnosť, aj to len sčasti. Budúcnosť je v rukách Božích. Našou úlohou je, aby sme sa učili čítať Božiu vôľu, aby sme boli citliví na Boží hlas, aby sme vedeli pochopiť, čo Boh od nás v budúcnosti očakáva. A keď to spoznáme, modlime sa, aby sme to vedeli realizovať. Vhodným spôsobom, ktorý nám v tom môže pomôcť, je pravidelné čítanie Svätého písma. Naše plány sú prchavé, ale Ježišovo slovo sa nepominie.

TIP NA DNES:

Dnes si otvorím Sväté písmo a kúsok si z neho prečítam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00