Nasledujme Pána už dnes, teraz. Nie potom!

Nasledujme Pána už dnes, teraz. Nie potom!

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete - a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14 - 20

Vnímame, že Ježiš každý deň kráča s nami a pozýva nás s ním pobudnúť? Mnohokrát si povieme: Teraz nemám čas, Bože. Neskôr. Potom. Musím stihnúť ešte toľko iných vecí. A čas plynie. Kde berieme istotu, že bude ešte neskôr? Že neskôr budeme mať čas? Boh nás volá, aby sme ho nasledovali – dnes, teraz. Nie potom. Už dnes sa čas napĺňa a približuje sa Božie kráľovstvo. Práve dnes počúvame Ježišovo volanie: „Poďte za mnou.“ Len on vie, či ešte bude ešte zajtra. Uvedomme si dnes nanovo, že sme dostali dar. Dar možnosti kráčať s Bohom – tu a teraz. Nepremárnime ho! Ten dar času, ktorý nám bol daný, aby sme boli Bohu bližšie.

TIP NA DNES:

Pokúsim sa dnes vidieť svoj život, tento deň a všetky okolnosti v ňom duchovným zrakom. Prijmem dnešok ako dar, ktorý mi bol daný. Dar, ktorým sa môžem k Bohu priblížiť viac. Ako príležitosť, ktorá sa už nezopakuje.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00