Našou úlohou je plniť Otcovu vôľu

Našou úlohou je plniť Otcovu vôľu

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

Mk 8, 11-13

Ježiš sa nenecháva zatiahnuť do konfliktu s nikým, kto úprimne nehľadá Pravdu. Hoci farizejov miluje, necháva ich na brehu a odchádza tam, kde môže skôr naplniť Otcovu vôľu. V pokore, s povzdychom odchádza a zdanlivo „uteká“ na druhý breh. No ženie ho láska k Otcovi, nie strach. Aká by bola naša reakcia? Útok? Útek? Áno, máme byť pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1Pt 3) – svedčiť, ako Pán koná v našom živote a vyznávať svoju vieru – nie sme však povinní mať vždy na všetko správnu odpoveď, vedieť všetko vyargumentovať a obhájiť. Našou úlohou je plniť Otcovu vôľu. Na ničom inom nezáleží viac.

TIP NA DNES:

Ak dnes budem mať pokušenie sa s niekým hádať, porozmýšľam: je toto spôsob, akým naplním Božiu vôľu? Odídem s odvahou tak, ako Ježiš.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00