Našou úlohou je vydávať svedectvo

Našou úlohou je vydávať svedectvo

Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?" Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: "Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!" A oni priniesli. Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" Oni mu odpovedali: "Cisárov." A Ježiš im povedal: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." I obdivovali ho.

Mk 12, 13 – 17

Taktika nepriateľa je stále rovnaká – je to taktika ľsti. Farizeji a herodiáni prichádzajú s láskavou tvárou. Najprv Ježiša pochvália za to, že hovorí pravdu a učí Božej ceste. Avšak za touto maskou sa ukrýva jedovatá otázka. Nebolo to prvýkrát, čo chceli Ježiša „chytiť za slovo“. Tú istú taktiku používali Kristovi nepriatelia po celé storočia až dodnes. Hovorí sa jej taktika „cukor a bič“ – v ústach med, v srdci jed. Dnes sme na Ježišovom mieste my sami. Našou úlohou je vydávať svedectvo, byť pohotoví a zmysluplne reagujúci na otázky tejto doby. Ježiš bol múdry zo svojej božskej podstaty, my sa musíme múdrosti učiť.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad tým, pod akým práporom stojím a či ako kresťan obstojím pred otázkami dnešného sveta.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00