Naučme sa krotiť svoj jazyk

Naučme sa krotiť svoj jazyk

Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: "Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb." Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte a pochopte: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka." Tu pristúpili učeníci a povedali mu: "Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?" On im odpovedal: "Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy."

Mt 15, 1 – 2. 10 – 14

Určite ste už počuli, že slová majú moc. A nie je to iba fráza. Aké boli dnes naše prvé slová? Naše slová môžu ublížiť, nahnevať, znechutiť, ale aj povzbudiť, rozradostniť či upokojiť. Niekedy naše slovné reakcie nezodpovedajú tomu, čo si skutočne myslíme. Je to preto, lebo za život si prejdeme rôznymi situáciami, ktoré nás formujú. Inak reagujeme, keď sme v danej oblasti zranení, a inak, keď v tej oblasti prežívame slobodu. Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí: „Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený“ (Mt 12, 37). Preto sa každý z nás musí naučiť krotiť svoj jazyk.

TIP NA DNES:

Budem si všímať svoje reakcie. Ovplyvňuje ich iba aktuálna nálada alebo nejaké zranenie, či iná situácia? Čo vychádza z mojich úst – slová požehnania, alebo negativizmus?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00