Naučme sa prijímať jeho vôľu pre náš život

Naučme sa prijímať jeho vôľu pre náš život

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

Bohu nič nie je nemožné. Nič. Bez ohľadu na to, ako málo dokážeme my ľudia rozumieť Božej prozreteľnosti a ako málo dokážeme vidieť jeho očami. Koľkokrát sa nám situácie v našich životoch javia ako nevyriešiteľné, nereálne. Koľkokrát sú mimo naše chápanie, poznanie a mnohokrát aj nad naše sily. Kdesi v srdci však prirodzene cítime, že Boh je ten, kto to dokáže. On dokáže vyriešiť naše problémy. Naučme sa prijímať jeho vôľu pre náš život a to aj v časoch, kedy nerozumieme. Nech je nám Panna Mária oporou a vzorom. Nech tak ako ona kladieme pred naše ľudské pochopenie dôveru v Božie konanie. Lebo len on vie, čo my nie.

TIP NA DNES:

Čo sa mi v mojom živote zdá neriešiteľné? Zatvorím oči a otvorím srdce. Boh vie, čo chcem povedať. Odovzdám Bohu túto situáciu, nech sa stane, ako on chce. S dôverou, že Bohu nič nie je nemožné.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00