Naučme sa strácať pre evanjelium

Naučme sa strácať pre evanjelium

Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov: "Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste." Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: "Je posadnutý zlým duchom." Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: "Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!" No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."

Mt 11, 16 – 19

Nie je fér, ako sa tento človek správa, a nie je fér, že driem aj za svojho kolegu, ktorý sa fláka… Ako radi by sme niekedy „vzali spravodlivosť do vlastných rúk“. Zákon kresťanstva však hovorí, že nevinný trpí za vinného: „Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 35). Strácať sa pre evanjelium. Ak niekto vloží lásku do človeka, ktorý mu nie je milý, urobí ho milovania hodným. Veď prečo je vôbec niekto milý, ak nie preto, že Boh do neho vložil svoju lásku? Nad zlom zvíťazí iba dobro a len láska môže zmeniť srdce aj toho najzarytejšieho zločinca.

TIP NA DNES:

Prečítam si ôsmu kapitolu Listu Rimanom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00