Neboj sa prijať Ježiša

Neboj sa prijať Ježiša

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18 – 24

V doznievaní posolstiev Roka svätého Jozefa a Roka rodiny tu pár dní pred Vianocami opäť žiari Jozef. Krátky evanjeliový odsek, a toľko o Jozefovi prezrádza. Človek spravodlivý, súcitný, uvažujúci, odvážny, muž viery, ktorý dôveruje Bohu, počúva ho a koná. „Neboj sa prijať Ježiša,“ hovorí dnes anjel i mne. Neboj sa otvoriť pravde, že Boh je s nami – v Synovi v ľudskom tele. Vo mne.

TIP NA DNES:

Dnes sa zameriam na jednu z vlastností svätého Jozefa a skúsim ju žiť viac, ako inokedy. Nech je svedectvom mne aj okoliu, že Boh je s nami veľmi konkrétne.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00