Nebojme sa čeliť tvárou v tvár i búrke

Nebojme sa čeliť tvárou v tvár i búrke

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: "Pane, zachráň nás, hyniene!" On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: "Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?"

Mt 8, 23 – 27

Apoštoli volajú na Ježiša a on zdanlivo tvrdo odpovedá: „… vy maloverní…“ Mojžiš s obrovským ničivým egyptským vojskom za chrbtom stojí pred Červeným morom, nevie, ako ďalej. Volá na Boha – a odpoveď? „Čo voláš ku mne? (…) Zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more…“ (Ex 12, 15 – 16). Akoby nám Boh chcel dať najavo, že do nás vložil moc a autoritu, v ktorej môžeme kráčať suchou nohou cez more či utíšiť každú búrku. Kedy sa naučíme používať ju vo viere? Kedy prevezmeme zodpovednosť za svoj život a okolnosti v ňom, aj keď ich často nevieme ovplyvniť? Vztýčme hlavu a nebojme sa čeliť tvárou v tvár i búrke. Vo viere, že Boh je za nás.

TIP NA DNES:

V akej oblasti potrebujem rozdeliť more či utíšiť búrku? Dnes sa za ňu pomodlím a pozvem Ducha Svätého, aby mi ukázal, aký krok mám urobiť, aby sa veci pohli. Ak sa dá, skúsim ešte dnes tento krok spraviť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00