Nebojme sa vykročiť do neznáma

Nebojme sa vykročiť do neznáma

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok." Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?" Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35 – 42

V dobe pred Ježišom žil ľud v očakávaní a mnohí vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. No Ján hovorí: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja“ (Lk 3, 16). A prichádza Ježiš – koná zázraky, dejú sa nadprirodzené veci a Ján rozlíši, že prišiel Boží Baránok, Mesiáš, učiteľ hodný nasledovania. Rozhodnutie ísť za ním v sebe nesie akúsi výzvu neistoty. Výzvu urobiť krok do neznáma. „Poďte a uvidíte!“ Koľkokrát stojíme pred takouto výzvou, no chceme opačný postup – uvidíme a potom pôjdeme. Viera však nie je o takomto životnom štýle. Často to skôr znamená vykročiť v dôvere, očakávať a stáť v tejto viere.

TIP NA DNES:

Nájdem oblasť vo svojom živote, v ktorej potrebujem vykročiť vo viere a dôvere Bohu, a urobím dnes prvý krok. Môžem napísať niekomu, s kým chcem riešiť svoj vzťah, alebo urobím krok viery vo svojich snoch…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00