Nebojme sa zlyhania

Nebojme sa zlyhania

A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15 – 18

Čítame to zas a znova a mám pocit, že to ide jedným uchom dnu a druhým von. Veď to tí misionári, to je ich úloha, veď to ten kňaz, veď to tá a ten… Skutočne? Veríme tomu, čo Ježiš hovorí? Ježiš to hovorí každému z nás. Nebojme sa zlyhania, nebojme sa toho, čo si budú druhí myslieť. Ježiš povedal, že je stále s nami a má pre každého plán. Ako sú rôzne údy jeho tela, tak aj my sme všetci v niečom inom obdarovaní. Každý podľa povolania, ktoré dostal, a podľa miesta, kde sa nachádza. Nenechajme sa odradiť tým, že druhí to spravia za nás. Každý z nás má jedinečnú úlohu v Božom pláne.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad tým, akú jedinečnú úlohu mám v Božom pláne práve ja.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00