Nebuďme hluchí a slepí, ak treba pomôcť

Nebuďme hluchí a slepí, ak treba pomôcť

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

Lk 10, 13 – 16

Každý z nás má uši a oči. A takmer každý z nás má aj dobrý zrak. A aj dobrý sluch. Viete však, čo je katastrofa? Že my si niekedy vyberáme, čo budeme vidieť. A niekedy si vyberáme i to, čo budeme počuť. Hoci počujeme, tvárime sa, že sme nič nepočuli. Hoci vidíme, tvárime sa, že nevidíme. Sme ako hluchí a slepí. Prečo? Lebo je to niekedy ľahšie práve takto. Niekto zavolá: „Poď mi, prosím, pomôcť!“ A ja nič. Kohosi vidím, ako sa namáha a potrebuje pomoc. A ja nič. Niekedy je potrebné urobiť dobrý skutok. A ja nič. Ale Pán Ježiš hovorí: „Kto vás počúva, mňa počúva.“ Ak počúvame druhých, akoby sme počúvali Pána Ježiša.

TIP NA DNES:

Dnes si budem všímať, kto ma potrebuje – potrebuje moju pomoc –, a bez váhaniae pomôžem. Hneď.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00