Nech je za naším “Odpúšťam” iba bodka

Nech je za naším “Odpúšťam” iba bodka

Potom povedal svojim učeníkom: "Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: "Ľutujem," odpusť mu!" Apoštoli povedali Pánovi: "Daj nám väčšiu vieru!" Pán vravel: "Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: "Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora," poslúchla by vás."

Lk 17, 1 – 6

Ježiš podrobne vysvetľuje, ako sa máme správať k blížnemu, ktorý nám ublíži. Nemáme sa hnevať, hromžiť, nadávať, ale ak si uzná vinu, odpustiť mu aj sedemkrát za deň. My sa obyčajne správame tak, že síce povieme „odpúšťam ti“, ale… tam, kde má byť bodka, pridáme ešte zopár slov. Pán prikazuje: „Za hriechom pokarhanie, za pokarhaním ľútosť, za ľútosťou odpustenie. A nie jedno. Sedemkrát za deň. Teda stále. To vyžaduje silnú vieru, z ktorej vyplynie trpezlivosť a láska. Len tá odpúšťa. Hnev, zlosť zabíja.“ Skrze vieru smerujeme svojím konaním i zmýšľaním k Bohu. Poznávame jeho požiadavky a podľa nich aj žijeme.

TIP NA DNES:

Čo urobím, aby som posilnil svoju vieru?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00