Nech o nás svedčia naše skutky

Nech o nás svedčia naše skutky

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.
Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

Lk 12, 8 – 12

Dnešná doba sa vyznačuje zvýšenou potrebou ticha. V konečnom dôsledku ani tak nejde o ticho ako o to, že si potrebujeme premyslieť veci a vyčistiť myseľ od všetkého hluku. Ale ako počuť Boží hlas v hluku obvinenia a urážok? Možno práve tak, že v čase pokoja budeme pravidelne budovať vzťah s Bohom. Lebo vyznávať Ježiša nie je len otázka ťažkých časov, ale vnútorného vzťahu, ktorý je vidieť aj navonok konaním dobra. A vtedy, aj keď budeme obvinení, hádam to nebude za to, že sme robili dobre. Vtedy už ani nebude treba veľmi sa obhajovať. Samotné skutky budú svedčiť v náš prospech.

TIP NA DNES:

Vydám svedectvo dobrým skutkom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00