Nech sa Kristus stane našou jedinou odpoveďou

Nech sa Kristus stane našou jedinou odpoveďou

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok." Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?" Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35-42

Učeníci počuli „hľa, Boží Baránok“ a už nevedeli neísť za Kristom. Čo všetko ohlásil Ján svojim učeníkom o Ježišovi? Ježiš nebol ten baránok, ktorého Židia dávali na obetu za hriechy. Ale bol videný ako baránok za čias Mojžiša, ktorého mali Izraeliti zjesť, aby mali silu ujsť z Egyptského zajatia na slobodu a jeho krv mali použiť na veraje dverí, aby ich anjel smrti nezahubil. Evanjelista hovorí o novom Kristovom oslobodení nie zo zajatia nepriateľa, ale zo zajatia spod zákona, ktorý človeka zväzoval a o krvi Baránka, ktorá oslobodzovala nie od ľudskej smrti, ale od večnej smrti.

TIP NA DNES:

Ježiš sa ma dnes pýta na najhlbšie túžby srdca. On prechádza všetkými mojimi cestami života. Čo mu odpoviem? Nech sa mi Kristus stane mojou jedinou odpoveďou. Budem adorovať Ježišov pohľad upriamený na mňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00