Nech sme akíkoľvek neverní, Boh ostáva verný

Nech sme akíkoľvek neverní, Boh ostáva verný

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘
Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘
Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘
On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘
Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘
Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘
On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘
Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘
A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“

Lk 16, 1 – 13

Vernosť. Akokoľvek by sme po dnešnom evanjeliu mohli pátrať, ako sme na tom so svojou vernosťou – či v malom, či vo veľkom –, azda najdôležitejšie je odraziť sa pri tomto skúmaní od vernosti Boha. On, Ženích Cirkvi, sa každému jednému z nás dvorí neopísateľným spôsobom. Hľadá nás, túži po nás, verný vo svojich prísľuboch od prvého Adama až po nového Adama, ktorého vydal na kríž. Verný vždy, verný svojmu milosrdenstvu, nech sme my akíkoľvek neverní… V pohľade na vernosť Boha podliehame úžasu a naša vlastná vernosť, i v malom, načiera do najvnútornejšej motivácie, aby sa v nás mohla prerodiť do postojov…

TIP NA DNES:

Dnes si budem všímať, kde a v čom konkrétne pozorujem a zažívam Božiu vernosť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00