Nech strach nezahluší našu schopnosť dávať

Nech strach nezahluší našu schopnosť dávať

Ktosi zo zástupu mu povedal: "Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo." On mu odvetil: "Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?" A ostatným povedal: "Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má." A povedal im aj podobenstvo: "Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: "Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu." Potom si povedal: "Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!" Ale Boh mu povedal: "Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?" Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý."

Lk 12, 13 – 21

Ježiš chce svojho nechápavého poslucháča prebudiť provokatívnym príbehom o boháčovi, ktorého bohatstvo sa, hoci na pohľad nič zlé a nerozumné nerobil, predsa rozplynie. Tento statkár bol bohatý nielen hmotne, ale aj na ilúzie – že si zajtra bude užívať. Zabudol, že nijaké úspory ho nemôžu zabezpečiť ani mu pridať na osobnej hodnote. Nik jeho iluzórnou sebestačnosťou nemohol pohnúť, iba Boh sám. Chamtivosť je modloslužba. Naopak, dávanie bohoslužba. Inštinktívny strach o svoj život, ktorého krehkú vzácnosť pociťujeme všetci, by nemal zahlušiť našu schopnosť dávať. Inak bude náš život bez krídiel. A to by bola škoda.

TIP NA DNES:

Pokúsim sa dnes trochu zbohatnúť malým gestom skromnosti či jednoduchosti.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00