Nech sú moje skutky, almužna a modlitba vždy upriamené na Boha

Nech sú moje skutky, almužna a modlitba vždy upriamené na Boha

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Mt 6, 1-6. 16-18

Kryptón – po grécky tajomný, skrytý. Hypokritos – po grécky herec, ten ktorý si dáva masku. V troch skutkoch milosrdenstva: almužna, modlitba a pôst, počujeme v dnešnom evanjeliu trikrát slová: skrytý a pokrytec. Boh, ktorý je tajomný, chce, aby sme boli pred ním pravdiví v skrytosti. Prečo sa nám dáva spoznávať v skrytosti? Možno aj preto, lebo nás nechce urobiť neslobodnými. Cirkevní otcovia hovoria, že keby sa nám Boh zjavil vo svojej plnosti a majestátnosti, nemali by sme na výber. Museli by sme sa pre neho rozhodnúť. Preto sa nám odkrýva postupne, aby sme chceli objavovať veľkosť jeho tajomnej lásky a milosrdenstva.

TIP NA DNES:

Poprosím dnes Pána, aby moja almužna, moje skutky a modlitba boli vždy upriamené na Boha, aby mi vo všetkom, čo budem v tomto Pôste konať, išlo o Otca, ktorý je na nebesiach. A všetko ostatné mi bude pridané.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00