Nechajme sa Ježišom viac milovať

Nechajme sa Ježišom viac milovať

Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

Jn 12, 24 – 26

Ježišove požiadavky v dnešnom evanjeliu sú mimoriadne náročné: odumrieť, stratiť život, slúžiť… Ak sa budeme o to snažiť motivovaní postojom „musím, aby bol Ježiš spokojný“, budeme sa cítiť ako otroci. Kľúčom je láska. Tieto verše z evanjelia krásne vystihujú to, ako vyzerá napríklad materstvo. Takto sa správa matka: odumiera sebe, stráca život, celá sa dáva deťom a rodine, pretože miluje. Ak chceme konať, ako nás Ježiš dnes pozýva, nepomôže nám viac sa o to snažiť, ale treba nám viac od neho prijať: viac sa ním nechať milovať, aby sme vďaka tomu viac milovali, a tieto požiadavky potom budeme plniť automaticky.

TIP NA DNES:

Večer si pri reflexii nad prežitým dňom uvedomím, ako a kedy mi dnes Ježiš prejavil svoju lásku.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00