Nechajme sa premeniť Božou podstatou

Nechajme sa premeniť Božou podstatou

I znova im povedal: "Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete." Židia si hovorili: "Vari sám seba zabije, že vraví: "Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete"?" On im povedal: "Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch." Pýtali sa ho teda: "Kto si ty?" Ježiš im odpovedal: "Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho." Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu." Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

Jn 8, 21 – 30

Sotva môžeme Ježišovi vyčítať, že pravdu o sebe jasne nevyjavil. Dnešným evanjeliom totiž rezonujú slová, ktoré počul už aj Mojžiš z horiaceho kra. Ježiš hovorí „Ja Som“ a zdôrazňuje, že je od počiatku. Priamo vysvetľuje, že je Boh a Boží Syn – vo svojej podstate dokonalý, a teda nemenný, večný ako Otec. Židov vyzýva, aby pravdu o ňom prijali a v nej zanechali svoju nedôveru a tvrdohlavosť, jednoducho aby sa premenili. Fascinujúca pravda pre ľudí všetkých dôb – aby sme dosiahli dokonalosť a nemennosť v Bohu, musíme sa nechať premeniť poznávaním jeho podstaty. Kristus „Je“. My raz môžeme s ním a v ňom naplno „byť“.

TIP NA DNES:

Dnes sa zahĺbim do vyznania našej viery, teda do modlitby Verím v Boha, a pripomeniem si pravdu, ktorej verím.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00