Nechajme sa zaliať jeho láskou, ktorá má moc uzdraviť naše srdcia aj dnes

Nechajme sa zaliať jeho láskou, ktorá má moc uzdraviť naše srdcia aj dnes

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok.
Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní.
No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“

Jn 19, 31-37

„Hrot ostrý prešiel srdcom až, aby zachránil život náš. Krv s vodou z neho prúdila, by nás od hriechov obmyla.“ (Vešpery vo veľkom týždni, hymnus) Prebodnuté Ježišovo srdce. Nenávisť a násilie naráža na bezhraničnú lásku. Lásku, ktorá pochová v sebe všetko zlo. Skúsme si predstaviť, že sme práve teraz pod krížom a pozeráme na prebodnutý Ježišov bok. „Budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli…“ (Zach 12, 10) Prúdi z neho krv a voda, ktorá sa dotýka aj môjho srdca… Nechajme sa zaliať jeho láskou, ktorá má moc uzdraviť naše srdcia aj dnes. Aj teraz!

TIP NA DNES:

Ježišovo srdce je plné lásky. Nechám prúdiť lásku jeho srdca do môjho srdca. Vyhľadám si Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pomaly sa ich pomodlím a môžem pokračovať aj krátkymi zvolaniami, ako ma bude Duch Svätý viesť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00