Nechám na sebe spočinúť Ježišov prenikavý pohľad

Nechám na sebe spočinúť Ježišov prenikavý pohľad

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: "Poď za mnou!" Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Natanael mu vravel: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš!" Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom." Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!" Ježiš mu odvetil: "Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto." Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."

Jn 1, 43 – 51

Do dnešného dňa je mi darované slovo od evanjelistu Jána, milovaného učeníka, ktorý o sebe napísal, že je jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval. Upriamuje moju pozornosť na počiatky vzťahu učeníkov s Ježišom. Bolo to stretnutie a Ježišov prenikavý, prijímajúci, láskyplný pohľad, ktorý nechali na sebe spočinúť aj Filip, aj Natanael. V priebehu dňa môžem nechať vedome na sebe tiež spočinúť Ježišov láskyplný pohľad, nechať si ním naplniť srdce a cez obyčajné skutky (úsmev, čas – návšteva opusteného, potešenie smutného…) hovoriť: Poď a uvidíš! Uvidíš, ako ťa má Ježiš rád.

TIP NA DNES:

Nájdem si chvíľku počas dňa a precítim, že Ježiš ma miluje. On aj cezo mňa môže ukázať človeku, že ho má rád. Je mnoho spôsobov, ako nechať prúdiť lásku. Napríklad cez úsmev.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00