Nemáme málo, akurát málo vnímame, čo sme dostali

Nemáme málo, akurát málo vnímame, čo sme dostali

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Lk 10, 21 – 24

Ako chlapec som chcel počuť, ako sa spovedajú iní. Nie zo zvedavosti, ale aby som sa porovnal, či to robím dobre. Alebo počul modlitbu tých, ktorí sú Bohu naozaj blízki, aby som sa poučil. Dnes máme mimoriadnu príležitosť vypočuť si modlitbu samého Ježiša. Čím sa vyznačovala? Ježiš pri modlitbe žasol a ďakoval… Následne vyzval svojich k podobnému postoju: úžasu a vďačnosti. Ako ľahko sa nám stáva, že si zvykneme aj na mimoriadne veci. Nemáme málo, akurát málo vnímame, čo sme dostali. A potom sme chudobní v prežívaní, náš život je prázdny a chýba nám vďačnosť. Sledujme Ježišovu modlitbu a učme sa.

TIP NA DNES:

Pri modlitbe sa dnes zameriam na ďakovanie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00