Nemeňme zmysel Božieho slova!

Nemeňme zmysel Božieho slova!

A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnú ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?" "Áno," odpovedali. A on im povedal: "Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré." Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

Mt 13, 47 – 53

Nebeské kráľovstvo je „sieť“, ktorá má kapacitu zachytiť skutočne „všetky druhy“ ľudí na svete. Je to sieť ponúkaná všetkým. No „na konci sveta“ príde k oddeleniu „zlých od spravodlivých“. Na začiatku sieť pre všetkých, na konci oddelenie. Ako často sa dnes stretávame s prekrúcaním tohto poradia! Na začiatku vytvárame rôzne neopodstatnené delenia, bubliny, ostrovy ľahostajnosti. Vyhasína v nás vášeň rozprestierať Krista všetkým „druhom“ ľudí. A na druhej strane dúfame, že na konci sveta žiadne oddelenie nenastane: je jedno, ako žijeme, všetci prídeme do neba; peklo je prázdne. Nemeňme zmysel Božieho slova. Slovo má meniť nás!

TIP NA DNES:

V úprimnosti srdca identifikujem bubliny, ktorých som súčasťou, bariéry, ktoré vytváram, ostrovy ľahostajnosti, na ktorých sa zdržiavam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00