Nepozerajme na zisk, investujme do lásky

Nepozerajme na zisk, investujme do lásky

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosťa: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu.
Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Lk 14, 12 – 14

Oko za oko, zub za zub! Niečo za niečo! Nikto nám nič zadarmo nedá! Poznáte takéto slovné spojenia? Mnohí ľudia ich možno používajú i dnes a mnohí sa nimi aj riadia. Ježiš pre nás kresťanov posúva hranicu lásky úplne niekam inam. Pozýva nás urobiť hostinu pre takých, ktorí nám nemajú ako vrátiť. Akoby nám hovoril, že nemáme pozerať na zisk, máme investovať do lásky, milovania, služby, do odplaty pri vzkriesení. Ježiš nám ako svojim učeníkom povedal: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Nemáme neustále kalkulovať. Máme sa naučiť pozerať ako Ježiš.

TIP NA DNES:

Položím si v dnešný deň viackrát otázku: Čo by teraz robil Ježiš? A keď budem vedieť odpoveď, pokúsim sa podľa toho aj konať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00