Neprestávajme prosiť!

Neprestávajme prosiť!

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘
A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘
Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 5 – 13

Ježiš nás pozýva k modlitbe prosby. On sám nám hovorí, aby sme sa nebáli prosiť. A to neúnavne. Vo svojich srdciach nosíme veľa úmyslov, za ktoré sa chceme modliť. Neveríte v silu modlitby? Zdá sa vám, že Boh vás nepočuje? Nenechajte sa oklamať! Len prosme! Neprestávajme! Svätá Monika sa modlila veľa rokov za obrátenie Augustína. Blahoslavená Alexandrina da Costa svojimi modlitbami a obetami vymodlila Portugalsku, aby bolo uchránené pred druhou svetovou vojnou. Na mnohých mariánskych pútnických miestach nájdeme množstvo ďakovných tabúľ za vyslyšanie mnohých prosieb na príhovor Panny Márie. Náš Boh robí zázraky! Len verme!

TIP NA DNES:

Nezabudnem aj dnes poprosiť Pána Boha o to, čo mi leží na srdci!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00