Neprispôsobujme si Ježiša podľa vlastných predstáv!

Neprispôsobujme si Ježiša podľa vlastných predstáv!

Učeníci sa ho pýtali: "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" On odpovedal: "Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka." Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Mt 17, 10 – 13

Ako Ján Krstiteľ, tak aj Ježiš – obaja ohlasovali pokánie. Jeden skončil bez hlavy, druhý na kríži. Podľa slov Ježiša ich ľudia nespoznali a urobili s nimi, čo chceli. Urobili tak vtedy, robíme tak dnes. Človek si predsa môže i dnes robiť s Ježišom, čo chce. Prispôsobiť si ho. Dotvoriť. A vziať si z neho len to, čo mu vyhovuje, a to, čo sa mu prieči, odmietnuť. Ako keby bol Ježiš z kociek lega. Postavím si svojho Ježiša. Láskavého, dobručkého Ježiša, ktorý všetko toleruje. A áno, môže sa to stať aj nám. Máme to totiž v povahe, zľahčovať a prispôsobovať veci podľa seba. Je to však potom ešte skutočný Ježiš?

TIP NA DNES:

Poprosím Ježiša, aby sa mi ukázal taký, aký naozaj je, a nie taký, akého by som ho chcel mať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00