Nepýtajme sa “Prečo?” ale “Načo?”

Nepýtajme sa “Prečo?” ale “Načo?”

Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.

Mt 9, 14 – 15

Často sa pýtame prečo. V Botekovom preklade Biblie zaznieva toto volanie 367-krát. Máme to teda symbolicky na celý rok. Táto otázka môže mať rôzny odtieň. Ten prvý je tradičné hľadanie príčiny, ktoré nás však nemusí posunúť ďalej. Avšak oveľa viac nám môže dať poznanie zmyslu a cieľa našej situácie. Vtedy sa pýtame skôr: „Načo sa to stalo? Načo to robím? Aký to má význam v mojom živote? Čo sa môžem z toho naučiť?“ Zdá sa, že Jánovi učeníci prichádzajú vo svojej otázke práve s prvou verziou. No Ježiš odpovedá tak, aby ich pôst mal správne smerovanie, aby vedeli, načo sa postia.

TIP NA DNES:

Ak sa budem pýtať „Prečo?“, skúsim, aby v ňom bolo prítomné aj „Načo?“.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00