Nesme Božie prisľúbenia a verme, že sa naplnia

Nesme Božie prisľúbenia a verme, že sa naplnia

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

Lk 1, 39 – 45

Boh spojil dve ženy, ktoré navštívil anjel. Pre obe je stretnutie požehnaním a utvrdením vo viere v Božie konanie: Boh plní svoje prisľúbenia. Jedna pre druhú sú toho svedectvom. Navzájom sa držia vo viere, v očakávaní a nádeji. Spoločenstvo veriacich je požehnaním, ktoré pomáha posilňovať vieru v Boha a nepochybovať o jeho sľuboch, zvlášť keď čelíme výzvam. Tajomstvo viery predsa nie je priestorom pre ľudské špekulácie, ale pre skúsenosť s Božou vernosťou. Svojou neochvejnou nádejou nám aj oni pripomínajú, že sme požehnaní, pretože Boh naozaj splnil to, čo sľúbil, že sme boli zachránení z nástrah hriechu.

TIP NA DNES:

Požehnaním je stretnúť mužov a ženy, ktorí v srdci nesú Božie zasľúbenie a veria, že sa naozaj naplní. Chcem byť dnes takým požehnaním pre tých, ktorých stretnem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00