Nestíhame? Predĺžme si čas pri Ježišovi!

Nestíhame? Predĺžme si čas pri Ježišovi!

Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: "Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!" Pán jej odpovedal: "Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme."

Lk 10, 38 – 42

Matka Terézia raz povedala, že keď so spolusestrami začali adorovať hodinu denne namiesto hodiny týždenne, narástla ich láska k Ježišovi, k sebe navzájom aj k biednym a zdvojnásobil sa im počet povolaní do rehole. Ubrali si z času na službu a darovali ho Ježišovi, sediac pri jeho nohách. Z pohľadu sveta neefektívne, zákonite toho museli urobiť v službe menej. Ale v Božom kráľovstve je veľa paradoxov, takže i vďaka tomu, že im narástol počet povolaní, toho v konečnom dôsledku urobili viac. Máme pocit, že nestíhame a máme toho veľa? Predĺžme si čas pri Ježišovi. Risknime takéto „mrhanie“ časom a uvidíme, aký bude výsledok!

TIP NA DNES:

Dnes si doprajem ten prepych, že si sadnem k Ježišovým nohám, a vyberiem si na to tú „najkvalitnejšiu“ časť dňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00