Nesúďme! Iba Pán vidí do srdca

Nesúďme! Iba Pán vidí do srdca

Ako učil, hovoril: "Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd." Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."

Mk 12, 38 – 44

Slovenský frazeologizmus hovorí: „Zdanie klame.“ Inými slovami, podľa toho, čo vidíme navonok, nevieme správne posúdiť motívy človeka. Na to, aby sme presne zhodnotili iného človeka, potrebujeme mať všetky informácie o jeho vnútorných pohnútkach, o jeho srdci, o príbehu, ktorý má za sebou. A toto pre nás ľudí nie je možné. Nikdy nebudeme mať dostatok informácií o vnútorných motívoch druhých ľudí, a preto nám Božie slovo prikazuje: „Nesúďte!“ (porov. Mt 7, 1 – 5). To prináleží len Pánovi, ktorý skúma hlbiny srdca. Veci môžu byť inak, ako sa javia – majme to na pamäti, keď dnes budeme vstupovať do vzťahov s ľuďmi okolo nás.

TIP NA DNES:

Budem sa snažiť predpokladať dobré úmysly konania u ľudí, ktorých dnes stretnem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00