Nevypytujme sa, iba poslúchnime

Nevypytujme sa, iba poslúchnime

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.
Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mt 9, 9 – 13

Je ďalší pracovný deň a mýtnik Matúš sedí v práci tak, ako to bolo včera či predvčerom. Netuší, ako sa dnes zmení jeho život. V istej chvíli prichádza Ježiš a hovorí mu len tieto tri slová: „Poď za mnou.“ Matúš vstáva a ide. Evanjelista – ktorým je samotný Matúš – nespomína, že by sa Ježiša začal vypytovať, kam má ísť, prečo, načo a na ako dlho. Pritom to bol hriešnik, ktorý však na slovo Pána robí to, čo mu káže. My, hoci sme veriaci, koľko sa vypytujeme, keď od nás Ježiš niečo žiada? Príklad svätého Matúša nám ukazuje, koľko požehnania môže prúdiť z poslúchnutia Ježišovej výzvy.

TIP NA DNES:

Poprosím dnes svätého apoštola Matúša, aby mi u Ježiša vyprosil túto jednoduchosť prijať jeho slovo a poslúchnuť bez výhrad.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00