Nezabúdame, komu sme uverili?

Nezabúdame, komu sme uverili?

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby." On odvetil: "Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň." Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha." A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať." Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť." Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Mt 4, 1 - 11

Ktovie, prečo Boh dopustil, aby jeho Syna pokúšal diabol na púšti. Kto by odolal najesť sa, keď je hladný? Kto by sa nerád predviedol, keď vie, že sa mu nič nemôže stať? A napokon kto by nechcel vládnuť celému svetu? Ježiš však neopúšťa cestu pre chodník. Pre diablove chvíľkové lákadlá nestráca zo zreteľa svoje celkové poslanie na zemi. Osobitne silný je v argumentoch. Na každú „rohatú“ ponuku odpovedá svätými slovami, poznaním. Takto treba jednať so zlým: nenechať sa ním oklamať a aj v tých najťažších chvíľach nezabudnúť, komu sme uverili. Veríme v Pravdu. Nech nám v odmietaní falošných ponúk pomáhajú sami anjeli.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa, či neopúšťam cestu pre chodník.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00