Nezabúdame, komu sme uverili?

Nezabúdame, komu sme uverili?

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." Vtedy mu spravodliví povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?" Kráľ im odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Potom povie aj tým, čo budú zľava: "Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma." Vtedy mu aj oni povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?" Vtedy im on odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili." A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."

Mt 25, 31 – 46

Obraz posledného súdu môže na prvé počutie znieť hrozivo. Avšak keď si uvedomíme, že Ježiš nás bude súdiť až po smrti a vopred nám hovorí z čoho, nemusíme žiť v strachu. Kým žijeme, nič nie je stratené. Každý deň je novou príležitosťou. Netreba ani ďaleko chodiť, veď hladných, smädných, pocestných, nahých, chorých a väzňov budeme mať vždy medzi sebou. A potom sú tu ešte ľudia, ktorí sú hladní, smädní, blúdiaci, nahí, chorí a spútaní v duchovnom zmysle. Ak im poskytneme pomoc, môžeme sa dostať do neba nielen my, ale aj oni.

TIP NA DNES:

Ani ja dnes nechcem súdiť. Namiesto toho chcem konať skutky milosrdenstva.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00