Nežime iba pre seba, ale dávajme sa pre druhých

Nežime iba pre seba, ale dávajme sa pre druhých

Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám." Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?" Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.

Lk 24, 35-48

Dnes čítame o viacerých dôležitých momentoch. Kristus sa necháva spoznávať pri lámaní chleba. Stáva sa pokrmom – Eucharistiou. Cez naše lámanie sa pre druhých ľudia spoznajú, že sme Božie deti. Kristus sa zjavuje medzi učeníkmi. Je to znak jednoty. Ježiš nepriťahuje k sebe, ale dáva seba. Nehovorí len pokoj vám, ale dáva pokoj. Kristus ukazuje, že nie je duch, ale má premenené telo. A tak sa dá spoznať celému svetu. Otvára myseľ učeníkom pre Sväté písmo a posiela ich, aby vydávali svedectvo o Bohu – Božej láske, ktorá sa dáva pre ľudí a ktorá mení životy. A tak aj my, nežime iba pre seba, ale dávajme sa pre druhých.

TIP NA DNES:

Skôr, ako by som dnes odprosoval Boha pri spytovaní svedomia, skúsim ho najskôr chváliť a ďakovať mu. To on spôsobuje vo mne odprosenie a odpustenie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00