Nie je dôležité ako vyzeráme v očiach iných

Nie je dôležité ako vyzeráme v očiach iných

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!“

Mt 23, 23-26

Beda takému človeku, ktorý si zakladá na tom, ako vyzerá navonok, v očiach iných; ak neskúma hlavne to, kým naozaj je. Kým je v Božích očiach. Jeho oči totiž vidia nie iba vonkajší lesk na nádobe nášho života, ale pozná aj všetko to, čo robíme, aby sme celý jej vnútorný obsah zachovali nepokazený. Čo sme komu dlžní podľa oprávnených nárokov spravodlivosti? Kto potrebuje náš prejav milosrdenstva a nedostáva ho? Komu a čomu nie sme verní tak, ako to navonok vyhlasujeme? Záleží nám na zhode našich verejne ohlasovaných hodnôt s ich úprimným hľadaním celým srdcom? Stojíme o čisté srdce?

TIP NA DNES:

V žití ktorej z evanjeliových hodnôt chcem dnes urobiť konkrétny krok nápravy?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00