Niekedy stačí len zdvihnúť zrak

Niekedy stačí len zdvihnúť zrak

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život." Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 3, 13 – 17

„Pozri sa hore“ – toto mi často Boh pripomína, keď so sklonenou hlavou hľadím na svoje vlastné trápenia a mám pocit, že ma tlačia k zemi. Či už sa prechádzam v prírode a pozriem na nebo, alebo sa modlím v tichu kostola a pozriem na kríž, odvrátim vtedy zrak od seba a tam ho nájdem. Rovnako ako Izraeliti na púšti našli uzdravenie pri pohľade na medeného hada, i my nachádzame Boha, keď ho hľadáme. A niekedy naozaj stačí len zdvihnúť zrak a pripomenúť si, ako veľmi Boh miloval svet… a stále miluje. Aj mňa osobne.

TIP NA DNES:

Keď mi dnes bude ťažko, pozriem sa hore na nebo alebo na kríž, kde vždy nájdem odpoveď, čo znamená láska. Odvrátim zrak od seba a nasmerujem svoj pohľad k Tomu, ktorý dáva uzdravenie a liek aj na moje trápenia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00