Obmyme svoje srdcia Božím slovom

Obmyme svoje srdcia Božím slovom

Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: "Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?" On im povedal: "Dobre o vás, pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: "Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy." Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov." A hovoril im: "Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: "Cti svojho otca i svoju matku" a: "Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť." Vy však hovoríte: "Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar," už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte."

Mk 7, 1 – 13

Vnútro človeka odkrývajú aj veľmi jednoduché činnosti, ako napríklad umývanie rúk. Hoci ide o jednoduchý denný rituál, stáva sa, že niektorí ľudia upriamujú pozornosť viac na vonkajšok a takmer vôbec ich nezaujíma ich vnútorná nečistota. Ak má niekto zašpinené vnútro, s veľkým dôrazom dbá o „vonkajšiu čistotu tela“. Morálne ľahostajný človek ľahšie poukazuje na zlé skutky iných podobne ako farizeji, ktorí mali Božie slovo len v ústach. „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ Slovo Boha nie je iba na to, aby sme o ňom rozprávali, ale aby sa stalo zmyslom nášho života.

TIP NA DNES:

Obmyjem svoje srdce Božím slovom a dotknem sa Krista v chudobných a chorých.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00