Odhodím dnes negativizmus a prinesiem povzbudenie

Odhodím dnes negativizmus a prinesiem povzbudenie

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“
Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Mk 7, 14-23

Udalosti a skúsenosti nášho života majú silu nás ovplyvňovať. Môžu nimi byť ovplyvňované naše myšlienky, slová, postoje. Hoci ráno môžeme naplniť svoje srdce Pánovou prítomnosťou a jeho pôsobením, budeme sa počas dňa stretať aj s mnohými hriešnymi, negatívnymi postojmi, vecami, ktoré nás môžu poškvrniť. Ak ich prijmeme a necháme ich usadiť sa v našom srdci, budeme s nimi vnútorne súhlasiť. Ak sa necháme naplniť negatívnymi vecami, budeme ich prinášať aj navonok. Ale ak budeme plní jeho Slova, bude to cítiť všade naokolo. Nezabudnime si strážiť svoje srdce a dbať na to, čím si ho plníme!

TIP NA DNES:

Pokúsim sa niekoho povzbudiť, napríklad spolužiaka v škole, kolegu v práci, alebo niekoho doma, s kým žijem. Odhodím dnes negativizmus a prinesiem povzbudenie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00