Odmenou za trpezlivosť je dar väčšieho dobra

Odmenou za trpezlivosť je dar väčšieho dobra

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1 – 10

Asi každý z nás už niekedy stál v rade. V rade na zmrzlinu, u doktora, v potravinách pri pokladni alebo na kúpalisku, či kdekoľvek inde. A museli sme byť trpezliví. V dnešnom evanjeliu počujeme o mýtnikovi Zachejovi, ktorý chcel vidieť Ježiša. Chcel sa s ním stretnúť, hoci aj z diaľky. A preto, keď sa už nemohol dostať pomedzi ľudí, vyšiel na strom figovníka. Bol trpezlivý, vedel sa vynájsť, lebo to stretnutie s Ježišom bolo preňho veľmi dôležité. Zachej nás učí trpezlivosti. Lebo odmenou za trpezlivosť je dar väčšieho dobra a odmeny.

TIP NA DNES:

Dnes chcem byť trpezlivý s druhými ľuďmi, ale aj sám so sebou, a to i vtedy, ak budem musieť niektoré veci robiť viac krát alebo budú trvať dlhšie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00