Odpustenie je ako prepustenie človeka na slobodu

Odpustenie je ako prepustenie človeka na slobodu

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: "Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: "Pozhovej mi a všetko ti vrátim." A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: "Vráť, čo mi dlhuješ!" Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: "Pozhovej mi a dlžobu ti splatím." On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: "Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?" A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi."

Mt 18, 21 – 35

C. S. Lewis hovorí, že odpustenie je nádherná myšlienka, pokiaľ sa netýka nás samých. Napriek tomu nás Ježiš dnes volá, aby sme zo srdca odpustili každý svojmu bratovi. Pozýva nás preukázať lásku a to najväčšie milosrdenstvo práve tam, kde je to pre nás najťažšie. A to nie raz ani sedem ráz, ale rovno sedemdesiatsedem ráz. Ježiš vie, že odpustenie je proces a že niekedy budeme musieť odpúšťať znovu a znovu. Niekedy druhému človeku a niekedy i sebe samému. Ak nám však Boh odpustil, našou úlohou je urobiť to isté. Odpustenie je ako prepustenie človeka na slobodu – a tým človekom sme my sami.

TIP NA DNES:

Dnes sa pozriem na odpustenie ako na jednu z najvyšších foriem lásky. Darujem túto lásku a pokoj sebe i ľuďom, ktorí ma zranili. Hoci to možno nepôjde hneď, urobím aspoň prvý krok na tejto ceste.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00