Odumierajme hriechu a nechajme sa kriesiť k životu

Odumierajme hriechu a nechajme sa kriesiť k životu

Ježiš povedal Židom: „Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé.
Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.
Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo.
Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal.
Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.
Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku.
Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.
Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!
Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“

Jn 5, 31-47

Dnes Ježiš vysvetľuje Židom, že Boh Otec vydáva o ňom svedectvo. Jeho svedectvo nie je od ľudí. V Ježišovi spoznávame, že on svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním nám dal pravý život. To nie je niečo, čo sa má ešte len stať. Veríme, že v Kristovi už máme víťazstvo nad hriechom, a preto môžeme vždy vstať – lebo Boh má posledné slovo v našom umieraní a povstávaní. Svätá Terézia z Avily hovorí, že pádmi a povstaniami sa naučíme kráčať. Takže odumierajme hriechu a nechajme sa kriesiť k životu. Nemáme sa zdať spravodliví, ale máme byť ospravodlivení v Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstaní.

TIP NA DNES:

Skúsim si uvedomiť, že dnes sa bude chcieť Boh dotknúť cezo mňa ľudí, ktorých stretnem. Nemusím premýšľať ako, ale nech som požehnaný a požehnaním pre všetkých.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00