Otec vie, aké tempo zvládneme

Otec vie, aké tempo zvládneme

Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: "Všetkých bude učiť sám Boh." A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta."

Jn 6, 44 – 51

Povráva sa, že čitatelia novín Slovo+ chcú duchovne rásť. Modliť sa sústredene. Zbavovať sa hriechov. Dosiahnuť večný život. Môžeme však prežívať aj sklamanie, že toto „plus“ je stále akosi ďaleko. Predstavy sa nenapĺňajú. Preto sme pozvaní zveriť toto „plus“ nebeskému Otcovi. On nás pozná najlepšie, a preto najlepšie vie, prečo sme takí, akí sme. Vie, čo práve prežívame, aké tempo rastu zvládneme a kedy sme na tú-ktorú výzvu pripravení. Práve toto je kresťanské „plus“: Boh nás ťahá, učí, kŕmi a vedie a my mu na to len opakovane dávame súhlas.

TIP NA DNES:

Ak som aj dnes povedal Bohu „áno“, nebudem sa príliš znechucovať svojimi slabosťami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00