Pán Ježiš nám dáva návod, ako sa modliť

Pán Ježiš nám dáva návod, ako sa modliť

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Mt 6, 7-15

František Saleský sa raz vybral na koni do blízkej dediny. Tam ho pozdravil sedliak a povedal mu, že sa vie sústredene modliť. Biskup ho pochválil a odvetil mu, že ak sa pomodlí sústredene Otčenáš, dá mu svojho krásneho koňa. Sedliak sa hneď začal modliť, ale po pár slovách modlitby sa biskupa spýtal: „A dáte mi koňa aj so sedlom?“ Na to sa biskup usmial a povedal, že ani koňa ani sedlo. A sedliak pochopil, že sa nedokázal sústredene pomodliť ani Otčenáš. Niekto sa spýtal, prečo nás Ježiš naučil takú krátku modlitbu. A dostal odpoveď: „lebo vedel, akí sme pri modlitbách roztržití.“ Pán Ježiš nám dáva návod, ako sa modliť.

TIP NA DNES:

Skúsim dnes Bohu povedať, že nie vždy sa mi dá pri modlitbe sústrediť. Ale každá modlitba môže byť čas prežitý s Bohom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00