Pán nás obdarúva z milosti, nezaslúžene

Pán nás obdarúva z milosti, nezaslúžene

Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: "Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho." Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: "Choď!" - ide; inému: "Poď sem!" - tak príde; a svojmu sluhovi: "Urob toto!" - on to urobí." Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: "On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby."

Mt 8, 5 – 17

Stotník nebol členom vyvoleného národa, bol to pohan. Napriek tomu aj jemu sa ušlo z Ježišovej Božej moci, vďaka jeho viere. Neprehliadnime ani jeho ďalší postoj – pokoru. Ježiš sa ponúkol na návštevu – „prídem a uzdravím ho“. My by sme boli šťastní, to by bola udalosť! Stotník však reaguje ináč – „nie, netreba, načo sa budeš unúvať, stačí, keď povieš slovo a sluha ozdravie“. Vedel, že samotné uzdravenie sluhu bude veľká milosť, nieto ešte Ježišova osobná návšteva. Žijeme v dobe, keď sa veľa hovorí o právach človeka. Nezabúdajme však, že od Boha oveľa viac dostávame z milosti, nezaslúžene, navyše. To nech i nás vedie k pokore.

TIP NA DNES:

Dnes budem pozorovať, čo dostávam od Boha z milosti, navyše.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00