Pán si robotníkov vinice nájde, ale čo my, ak sa nám vinica vezme?!

Pán si robotníkov vinice nájde, ale čo my, ak sa nám vinica vezme?!

Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali.
Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?“
A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.

Mk 12, 1-12

Vinica – izraelský národ, Cirkev i naša duša – nemá živiť len tých, ktorí v nej pracujú. Jej víno sa má stať požehnaním pre všetky národy. Veď ide o vinicu, vykúpenú krvou Syna a jej úrodou má byť spása sveta. Len treba „vybadať, že to aj o nás hovorí toto podobenstvo.“ Aby sme Cirkev nepovažovali za klub dobrovoľníkov, ktorí robia iba to, čo chcú – aby si skrátili čas a mali dobrý pocit. Kto položí ruku na pluh, čakajú ho nádherné perspektívy, len nemožno cúvnuť bez následkov. Treba sa vložiť celý. Z trónu možno zostúpiť, z kríža však nie. Pán si robotníkov vinice nájde, ale čo my, ak sa nám vinica vezme?!

TIP NA DNES:

Nenechám sa ovládnuť chuťou či nechuťou, ale v povinnostiach aj v službe druhým prejavím dnes sebazaprenie. Neodložím to, čo môžem spraviť hneď.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00