Pán volá každého svojím spôsobom

Pán volá každého svojím spôsobom

Vtedy mu Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?" Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života."

Mt 19, 27 – 29

Chápem, keď mladý muž či žena, zamilovaní do Boha, opustia rodinu a všetky istoty a idú za ním. Veľmi ma však dojíma, že ženatí chlapi, otcovia rodín, ako napríklad Peter, nasledovali Ježiša, zanechajúc všetko a všetkých doma. Isto očakávali niečo veľké! „Čo z toho teda budeme mať?“ pýta sa Peter. „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ Pán volá každého svojím spôsobom a nikdy sa nemusíme báť, že by sme o niečo prišli. Nebojme sa ho opýtať, čo má pre nás pripravené, a potom ho s dôverou nasledujme!

TIP NA DNES:

Svätý Benedikt, opát a patrón Európy, učil modlitbe a práci. Prečítam si niečo z duchovnej literatúry, napríklad z Katechizmu Katolíckej cirkvi – pomôže mi to lepšie poznať Boha a pracovať na jeho slávu!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00