Pane, čím sa mi dnes prihováraš?

Pane, čím sa mi dnes prihováraš?

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.
Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“
On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

Lk 8, 19 – 21

Ježišu, na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v dnešnom Božom slove si tak trochu neúctivý voči svojim príbuzným a svojej matke. Chcú ťa vidieť, no pre zástup sa k tebe nemôžu dostať. A ty namiesto toho, aby si kričal: „Utvorte koridor, ide moja mama!“, obrátiš celú situáciu na poučenie. „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ Predstavujem si, ako sa vtedy tvoje oči s jemným úsmevom stretli s očami tvojej mamy. A čo je poučením pre nás, bolo vyznaním veľkosti Márie ako tvojej prvej učeníčky, ktorá počúvala a uskutočňovala Božie slovo. Túžim aj ja ísť takto na hlbinu.

TIP NA DNES:

Nájdem si večer desať minút čas a spýtam sa Ježiša: „Čím si sa mi dnes, Pane, prihovoril? Aké bolo moje načúvanie, odpoveď?“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00